قابل توجه داشجویان عزیز :جهت اخذ کد ورود به پرتال پایان نامه حضوری اقدام نمایید
دانشجویانی که دفاع نموده اند جهت صحافی پایان نامه مراحل زیر را به ترتیب اعلام شده انجام دهند
داشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود رادارند، ده روز قبل از روزدفاع تمام مراحل پرتال پایان نامه را به اتمام برسانند
*
-
آخرین تاریخ دفاع برای نیمسال دوم 96/06/24 و برای نیمسال اول 96/11/13 می باشد.
جهت مطرح شدن پوروپزال درشورای پزوهشی می بایست پرینت سوابق پیشینه پژوهش را تحویل آقای رستمی دهید.
شماره داخلی امور پایان نامه ها 224
شماره داخلی امور پژوهش 281
امروز شنبه 28 مرداد 1396
راهنمای دانشجو