میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق


گروه:
123
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
پورقاسمی مهدی معدن 40
پارسائی دکتر محمود معدن 40
هاشمی اصفهانیان دکتر محمود معدن 44
پرویزی دکتر منصور عمران 40
اسدی دکتر 00
اکبری دکتر 40
علوی لنگرودی سید کاظم 20
عرب سلغار دکتر 00
موسوی بی بی خدیجه ریاضی 55
یزدی زاده طیبه فیزیک 55
کارگران محمدرضا معدن 02
شهاب دکتر محمدعلی دکتری مهندسی برق - قدرت 00
پورسلمانی علیرضا 32
احمدی حجت کانیک ماشین های کشاورزی 10
لازمی دکتر حسینعلی معدن - مکانیک سنگ 43
اسلامی زاده دکتر عزت زمین شناسی 87
سلیمان دهکردی دکتر محسن عمران - خاک و پی 112
دهقان دهنوی دکتر حسن مدیریت صنعتی 120
یاراحمدی دکتر علیرضا معدن 2-1
فرامرزی دکتر لهراسب دکتری مکانیک سنگ 10
علیپوریان غلامعباس مدیریت بازرگانی 00
فروزان فر جلال معماری 20
شاهچراغی سیدهادی فرآوری و بازیافت مواد معدنی 32
افتخاری یوسف آباد نصرالله مهندسی زلزله 50
میرجلیلی سید محمد علی علوم تربیتی(تعلیم و تربیت) 20
فرجامی علیرضا 41
ارجمند حسین تحقیقات اموزشی 00
محمود کمالی زارچ روانشناسی تربیتی 13
پرویزی منصور عمران (خاک وپی) 20
حسینی دکتر علی رضا دکتری تخصصی مهندسی آب - سازه های آب 00
تقی زاده مروست دکتر محمدجعفر دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک 20
علومی امیرعباس مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی 00
محمدی احمد ناصر برنامه ریزی آموزشی از راه دو ر 90
افخمی عقدا محمد علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی 40
هادیان امرئی دکتر سیدرضا مهندسی برق - قدرت 10
حاجیان خیادانی دکتر ناصر دکتری تخصصی مهندسی منابع آب 20
مهدوی عادلی مهدی دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه 10
دامکی علی آباد علی اکبر دکتری برق 10
دشتی رحمت آبادی محمدعلی دکتری تخصصی مهندسی عمران - سازه 50
حقیقی بهراد دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 20
مفیدی دکتر معماری 44
گازر دکتر حمیدرضا مکانیک ماشینهای کشاورزی 10
حائری دکتر معدن 40
صادقی سرچشمه محمد مهندسی برق 00
میرزایی دکتر مکانیک 00
صالحی زاده محمدرضا مهندسی برق - کنترل 10
ایزدپناه دکتر احسان مهندسی مکانیک 4-1
روستاپور دکتر امیدرضا مكانيك 44
غفاری دکتر مهندسی کامپیوتر 44
همایی بروجنی دکتر هادی مهندسي مكانيك 34
123