میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
طراحی کنترل کننده پیش بین نیروگاه‌های برق برای کنترل فرکانس بار سیستم قدرت هاشمی پور پتکویی سامان1397/11/048:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
بررسی رابطه کیفیت خدمات، رضایت و ارزش مشتری بر وفاداری مشتری (مورد مطالعاتی:نمایندگیهای بیمه ایران شهربافق) خواجه بافقی معصومه1397/11/0412:00 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
شناسايي و اولويت بندي عوامل ايجاد ضايعات مصالح ساختماني و ارائه راهكار در جهت كاهش آن (با تاكيد بر رويكرد پايداري) عشرتی زرابادی نازنین1397/11/048:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
تعیین عوامل مهم تاثیر گذار بر خرابی تجهیزات مهم در تعمیرات لکوموتیو (مطالعه موردی:کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق ) صلاحی صدر حماسه1397/11/0409.00 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از آسفالت هاي HmaوSmaوWma و آسفالت لاستیکی در پروژ هاي راهسازي استان يزد مهرزاده ابرقویی مهرزاد1397/11/0410:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
بررسی رابطه باور های امید وتاب آوری در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان بافق حکمت آمنه1397/11/048:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
تاثیر رهبری خدمتگزار و جو اخلاقی برخلق ارزش مشتری و عملکرد سازمان ( مطالعه موردی : شعب بانک ملی استان یزد) دهقان بهابادی حسین1397/11/048:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
مدل سازی عددی پایداری شیب دیواره غربی معدن روباز سرب و روی کوشک. حاجی زاده اردكانی حبیب الله1397/11/048:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
بررسی نقش جو روانی اجتماعی کلاس در تاب آوری تحصیلی و تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان بافق صادقی شادكام اعظم1397/11/0409.00 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین ومدیریت ارتباط بامشتری درشرکت سنگ اهن مرکزی ایران بافق رحیمی وحید1397/11/0409:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
بهینه سازی خرج ویژه در توده جنوبی معدن سنگ آهن سه چاهون مرشدزاده بافقی سعید1397/11/0409.00 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)
بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهر یزد و رابطه آن با عملکرد سازمانی کارکنان از نگاه مراجعه کنندگان موسوی اسفیچی سیدمحمدمهدی1397/11/0410:30 اتاق کنفرانس(ساختمان فنی)