سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   قابل توجه دانشجويان گرامي:(راهنماي رزرو) در اين قسمت ، جهت ورود نام کاربري همان شماره دانشجويي ورمز به صورت پيش فرض عدد يک تعريف شده است .که توصيه مي شود پس از اولين ورود رمز رابه دلخواه خود تغيير دهيد. تمامي مراحل رزور ناهار ،حذف ناهار رزرو شده وافزايش اعتبار وغيره از طريق اينترنت وانتخاب موارد مورد نظر انجام خواهد شد.برنامه ناهار نيز از طريق انتخاب روز مورد نظر قابل مشاهده است.تذکر مهم اينکه ناهار مورد نياز بايد نهايتا يک روز قبل تا ساعت 12 رزرو شده باشد.به عنوان مثال اگر تمايل به رزرو ناهار پنج شنبه داريد بايد تا ساعت 12 روز چهارشنبه اقدام شود.در غير اينصورت رزرو براي پنج شنبه مقدور نخواهد بود وامکان روز فروش نيز مقدور نمي باشد.در صورت اضافه آمدن غذا در پايان وقت سلف روز فروش انجام خواهد شد. نکته مهم:پخت ناهار در صورت به حد نصاب رسيدن آمار رزرو ،صورت مي گيرد. -ساعت توزيع ناهار از 11/30 الي 13 در سلف سرويس مي باشد. -در صورت بروز مشکل با شماره 32436873-035 ويا 09132552852 تماس حاصل فرماييد.